cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu tổ chức khóa đào tạo “Xây dựng và cải tiến quy trình trong tổ chức’’

Trong 02 ngày 20/04/2019 & 21/04/2019, tại Hạ Long – Quảng Ninh , Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu ) đã tổ chức khóa đào tạo “Xây dựng và cải tiến quy trình trong tổ chức’’.

cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu tổ chức khóa đào tạo “Đo lường hiệu suất theo KPI”

Trong hai ngày 10 & 11/11/2018, tại Ba Vì – Hà Nội , Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu ) đã tổ chức khóa đào tạo “Đo lường hiệu suất theo KPI.

cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu tổ chức đào tạo “Tổng quan về Cloud Computing và OpenStack”

Nhằm triển khai kế hoạch đào tạo năm 2018 về nâng cao chất lượng và xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao thực hiện công tác dịch vụ thường xuyên cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trong hai ngày 30/06 và 01/07/2018, tại Hải Phòng Công ty cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu đã tổ chức khóa đào tạo “Tổng quan về Cloud Computing và OpenStack”.Hội thảo Nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin.

Ngày 8/7/ 2017, tại Đồ Sơn – Hải Phòng, phòng Dịch vụ Vận hành & Bảo dưỡng- Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu ) đã tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin.

Chi bộ cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu tham gia Chương trình về nguồn học tập chính trị năm 2017, tại Pắc Bó – Cao Bằng

Chương trình về nguồn học tập chính trị năm 2017, tại Pắc Bó – Cao Bằng do Đảng ủy Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim) tổ chức kể từ ngày 25/05/2017 –28/05/2017. Dẫn đầu Đoàn có đ/c Hoàng Dương, Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Petechim, cùng các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Petechim, Ban Giám đốc cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu và các đ/c đảng viên, CBCNV hai Công ty Petechim – cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu .

cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu tổ chức Đại hội Chi bộ, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 27/02/2017 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2017-2020.