cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 12/05/2017, tại trụ sở chính Tầng 17 Tòa nhà Icon 4, số 243A Đê La Thành, Q.Đống Đa, Hà Nội, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu ) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu  tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, SXKD năm 2015 và Hội nghị người lao động năm 2016

cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, SXKD năm 2015 và Hội nghị người lao động năm 2016

Trong không khí tưng bừng của cả nước gấp rút thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu SXKD để tổng kết phong trào thi đua năm 2015 và xây dựng mục tiêu, kế hoạch SXKD năm mới 2016. Ngày 15 tháng 12 năm 2015 tại Văn phòng Tòa nhà Viện Dầu khí Công ty cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Hội nghị Người lao động năm 2016.

cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu  chính thức được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty

cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu chính thức được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành của Nhà nước, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu ) đã nộp hồ sơ lên UBCKNN đăng ký công ty đại chúng của Công ty và đã được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán tại Công văn số 6299/UBCK-QLPH ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.


cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu  tổ chức Đại hội Chi bộ, lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020

cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu tổ chức Đại hội Chi bộ, lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/05/2014 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 227/KH-ĐU ngày 03/11/2014 của Đảng ủy Tổng Công ty Dầu Việt Nam về tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Tổng Công ty Dầu Việt Nam lần thứ II tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 165-NQ/ĐU ngày 24/12/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công Dầu Việt Nam về việc thông qua lịch tổ chức Đại hội của các Chi/Đảng bộ và kế hoạch phân bổ Đại biểu dự Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Tổng Công ty.

cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu  tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, SXKD năm 2014 và Hội nghị người lao động năm 2015.

cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, SXKD năm 2014 và Hội nghị người lao động năm 2015.

Ngày 12 tháng 12 năm 2014 tại Văn phòng Tòa nhà Viện Dầu khí Công ty cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Hội nghị Người lao động năm 2015.

cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu  tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và kết thúc nhiệm kỳ 2009-2014

cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và kết thúc nhiệm kỳ 2009-2014

Ngày 17/04/2014, tại trụ sở chính Tầng 17 Tòa nhà Icon 4, số 243A Đê La Thành, Q.Đống Đa, Hà Nội, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu ) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và kết thúc nhiệm kỳ 2009-2014 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.


cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu  tham gia hỗ trợ Hội nghị và Triển lãm ASCOPE 2013

cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu tham gia hỗ trợ Hội nghị và Triển lãm ASCOPE 2013

Vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức thành công  Hội nghị và Triển lãm ASCOPE 2013. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu tham gia vận hành hệ thống Touch Screen,  màn hình LED tại trung tâm triển lãm SCIC và hỗ trợ mạng máy tính cho Hội nghị.

Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin cho Ban QLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2

Vừa qua, Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu ) và Ban QLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 đã ký kết hợp đồng “Trang bị hệ thống chống Spam mail, Hệ thống máy chủ dự phòng, ...

cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu  tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Ngày 17/04/2013, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khi (cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu ) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.